Rytmworkshop

Rytmworskshop

 

Vad händer när många människor håller samma rytm? Eller kanske några spelar en helt annan….som tillsammans med den första blir en alldeles svindlande ny rytm som man inte kunnat föreställa sig!

Att spela på vad som finns till hands avlägsnar eventuell prestationsångest eller föreställning om att bara de som ”kan” spela ett ”riktigt” instrument har rätt att uttrycka sig musikaliskt.

Pedagogen inleder med ”call respond” eller kalla det ”Följa John”. Pedagogen spelar före och alla härmar, med handlklapp, på benen eller med fötterne. Det går även att variera med sång/röst, olika melodier eller rytmiska ljud.

Sedan letas det efter inventarier/möbler i rummet som man kan spela på och som ger olika ljud ifrån sig. Sen delas klassen in i grupper och man gör olika övningar.

Grupperna leds till att spela lika rytmer som sätts samman till ett arrangemang med olika signaler för break, stop och kanske solo…