Kontakt

Annette Söderlund

telefon: 070-213 92 20

e-post: annette.ts@kulturochmediebyran.se

 

Är du intresserad av att vara med och vidareutveckla vår verksamhet? Maila gärna och berätta om dina kunskaper och drivkrafter!